Dessa villkor (”villkor”) är ett juridiskt avtal mellan Sustain4 AB | Sustain You (”Sustain4”) och/ eller dig (”du”) och er som företag (“ni”). Genom användning av tjänster eller köp av produkter godkänner du/ni och samtycker till dessa villkor. 

Sustain4 förbehåller sig rätten att efter eget godtycke ändra eller revidera dessa villkor när som helst. Varje sådan förändring eller modifiering kommer att träda i kraft omedelbart efter att de publicerats, och fortsatt användning utgör godkännande av avtal om sådana förändringar eller modifieringar. Vid invändning mot någon förändring eller modifiering skall du/ni sluta använda tjänsten.

Användning och uppföranderegler
Som användare av tjänsten godkänner du att följa de restriktioner och regler i detta avsnitt samt eventuella applikationsspecifika regler.
Som exempel accepterar du/ni att:

 • Inte bryta mot avtalet, inte erhåller några immateriella rättigheter relaterade till tjänster och produkter som tillhör Sustain4 och som på något sätt som gör intrång i upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemlighet eller annan rättighet för någon part (inklusive rätten till privatliv eller offentlighet)
 • Inte försöker få lösenord eller annan privat information från andra användare.
 • På felaktigt sätt använda support eller andra kanaler.
 • Använda våra tjänster för att utforma eller bidra till fusk, automatisering, bots, hackning, mods eller någon annan obehörig tredje parts programvara som utformats för att modifiera eller störa tjänsten/tjänsterna.
 • Försök till obehörig åtkomst till tjänsten; andra användares konton, datorer, servrar eller nätverk som är anslutna på annat sätt än användargränssnitt tillhandahållna av Sustain4.
 • Störa eller försöka störa tjänsterna, ansluta till eller använda tjänsterna på något sätt som inte är tillåtet enligt dessa användarvillkor.
 • Använda obehörig tredje part som har åtkomst till, eller på annat sätt via tjänsten kan samla in kontoinformation. Inklusive programvara som läser RAM eller strömmar nätverkstrafik som används av tjänsterna.

Dessa regler för användning är inte uttömmande och Sustain4 förbehåller sig rätten att avgöra vad som anses vara ett brott mot villkoren eller felaktig användning av tjänsten/tjänsterna samt att vidta åtgärder till och med uppsägning.

Ägande och intellektuella tillgångar
Alla rättigheter, titlar och intressen för allt material som ingår i tjänsten ägs av Sustain4. Ingen ägarrätt förvärvas. Material får inte ändras, kopieras, distribueras, inramas, reproduceras, publiceras utan skriftligt tillstånd från Sustain4.

Du är medveten om att du/ni inte erhåller någon äganderätt genom att använda tjänsten. Alla rättigheter som inte beviljats ​​av dessa villkor är reserverade av Sustain4 och dess licensgivare, och ingen licens beviljas nedan genom estoppel-argument, implikation eller på annat sätt.

Användardata
Personuppgifter delas inte till tredje part utan din tillåtelse, förutom med våra affiliates, agenter och affärspartners. Personuppgifter kan överföras och behandlas i USA eller något annat land (av vilka några kommer att vara utanför EES), i vilken Sustain4, dess dotterbolag, dotterbolag eller tjänsteleverantörer bedriver verksamhet, men vi kommer alltid göra vad som står i vår makt att skydda dina personuppgifter. Genom att registrera ett konto hos oss eller använda eller tjänster samtycker du till sådan överföring av personuppgifter utanför EES. Personuppgifter kan också komma överföras i händelse av att vår verksamhet (eller del av den) säljs, till exempel som en del av en fusion eller förvärv.
Sustain4, förbehåller sig rätten att ta bort användarinnehåll från tjänsten med eller utan förvarning. 

Betalningsvillkor och uppsägning
Tjänsten Sustain You premium är en prenumeration på 12 månader och betalas månads- eller årsvis. Du tecknar dig för ett år i taget. Uppsägningstiden är 1 månad och du får en avisering med påminnelse via e-mail i god tid innan. Du fortsätter med tjänsten så länge du vill. Köper du via en av våra partners och erhåller rabatt på våra tjänster eller produkter är det ditt ansvar att du har rätten att nyttja den förmånen.

För våra företagskunder regleras betalningsvillkor och uppsägning i avtal med återförsäljare eller Sustain4.

Ansvarsbegränsning
Tjänsterna tillhandahålls ”i befintligt skick”, utan några garantier och Sustain4 garanterar inte att service och tillgänglighet av dessa kommer att vara utan avbrott eller fel. Sustain4 tar inget ansvar för fel eller brister i informationen eller programvara eller andra dokument, inklusive användarinnehåll, som refereras av eller är knutna till. Referenser eller länkar till tredje parts webbplatser tillhandahålls utan garanti av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstått.

Sustain4 tillhandahåller inte medicinska tjänster eller behandling och ska därför inte användas för medicinsk behandling eller råd om detsamma. Sustain4 är inte ansvariga för personskador eller andra skador som kan ha varit resultatet direkt eller indirekt, till någon nytta eller missbruk av tjänsterna.

Sustain4 kan inte garantera att den information som lämnas i vår databas är korrekt, pålitlig eller fullständig. 

Kontaktuppgifter
För ytterligare information, förfrågningar eller hjälp kontakta kundsupporten. Hur du kommer i kontakt med kundsupporten finns angivet på webbplatsen och i appen.

Cookies

Vi använder analysverktygen Google Analytics och Google tag manager. Syftet är att förbättra webbplatsen och våra tjänster. Till exempel hjälper cookies oss med saker som att komma ihåg ditt användarnamn för ditt nästa besök, förstå hur du interagerar med våra tjänster och förbättra dem baserat på den informationen. Du kan ställa in din webbläsare så att den inte accepterar kakor, men detta kan begränsa dina möjligheter att använda tjänsterna.

Våra webbplatsadress är: http://sustainyou.se, https://login.sustainchange.nu/

Integritetspolicy

Här beskriver vi hur vi samlar in, använder och hanterar din personliga data när du besöker våra digitala plattformar och använder våra digitala tjänster (”Tjänster”).

Vissa av våra onlinetjänster kräver ett lösenordsskyddat konto. Vi samlar in ditt fullständiga namn, e-postadress och faktureringsadress när du köper våra produkter och abonnemang.

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev så samlar vi endast in din e-postadress

Vi samlar in information relaterad till hur du använder tjänsterna. Vi använder denna information för att förbättra våra tjänster, utveckla nya tjänster och funktioner.

Vi samlar också in information från och om enheterna du använder för att nyttja komma åt tjänsterna. Detta inkluderar saker som IP-adresser, systemspråk, vilken typ av webbläsare och enhet du använder, versionen av vår programvara.

Vi kan också samla in kraschrapporter och diagnostisk information för att felsöka programvarufel, åtgärda fel och förbättra den totala användarupplevelsen. Dessa rapporter kan innehålla saker som process-, app- och enhetsinformation.

Om du köper en produkt, laddar ner appen Sustain You, blir prenumerant eller abonnent via din arbetsgivare får du per automatik vårt nyhetsbrev. Du kan välja att avprenumera dig, hur du gör det finns angivet i nyhetsbrevet.

Sustain You använder vissa betrodda tredje parter, till exempel leverantörer av kundsupport, rådgivningssamtal och IT-tjänster, inklusive Amazon Web Services. När vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer görs det endast för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot oss.

Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter för att:

 • Administrera ditt köp, din prenumeration eller abonnemang
 • Kommunicera med dig i samband med köpet t.ex. skicka orderbekräftelse
 • Administrera dina användaruppgifter
 • Skicka marknadsföring och anpassad information om produkter, tävlingar och events via e-post
 • Hjälpa dig med kundserviceärenden

Har du frågor om hur vi behandlar dina uppgifter kan du maila till support@sustainyou.se