Allmänna villkor

Genom att använda tjänsten eller köpa produkter godkänner du och samtycker till dessa villkor (”villkor”). Dessa villkor är ett juridiskt avtal mellan Sustain4 AB  (”Sustain4”) och dig (”du”). Genom att använda tjänsten, godkänner du att du har läst, förstått och accepterat villkoren. Därför är det viktigt att du noggrant läst igenom dessa villkor.

Sustain4 förbehåller sig rätten att efter eget godtycke ändra eller revidera dessa villkor när som helst. Varje sådan förändring eller modifiering kommer att träda i kraft omedelbart efter att de publicerats, och din fortsatta användning av tjänsten kommer att utgöra ditt godkännande av avtal om sådana förändringar eller modifieringar. Om du invänder mot någon förändring eller modifiering skall du sluta använda tjänsten.

Användning och uppföranderegler
Som användare av tjänsten godkänner du att följa de restriktioner och regler i detta avsnitt samt eventuella applikationsspecifika regler.

Som exempel accepterar du att:

  • Inte bryta mot avtalet,  inte erhåller några immateriella rättigheter relaterade till tjänster och produkter som tillhör Sustain4 och som på något sätt som gör intrång i upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemlighet eller annan rättighet för någon part (inklusive rätten till privatliv eller offentlighet)
  • Inte försöker få lösenord eller annan privat information från andra medlemmar.
  • Felaktigt använda Sustain4s support eller andra kanaler
  • Använda tjänsten för att utforma eller bidra till fusk, automatisering, bots, hackning, mods eller någon annan obehörig tredje parts programvara som utformats för att modifiera eller störa tjänsten
  • Försök till obehörig åtkomst till tjänsten; andra användares konton, datorer, servrar eller nätverk som är anslutna till tjänsten på något annat sätt än användargränssnittet tillhandahållet av Sustain4.
  • Störa eller försöka störa tjänsten, ansluta till eller använda tjänsten på något sätt som inte är tillåtet enligt dessa användarvillkor.
  • Använda obehörig tredje part som har åtkomst till, eller på annat sätt via tjänsten kan samla in kontoinformation. Inklusive programvara som läser RAM eller strömmar nätverkstrafik som används av tjänsten.
  • Automatisk användning av systemet, eller vidta någon åtgärd som kan påverka efter eget godtycke en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på vår infrastruktur.

Dessa regler för användning är inte uttömmande och Sustain4 förbehåller sig rätten att avgöra vad som anses vara ett brott mot villkoren eller felaktig användning av tjänsten och att vidta åtgärder till och med uppsägning av ditt konto.

Ägande och Intellektuella tillgångar
Alla rättigheter, titlar och intressen för allt material som ingår i tjänsten ägs av Sustain4. Du godkänner att du inte förvärvar någon äganderätt. Du samtycker till att inte ändra, kopiera, distribuera, inrama, reproducera, publicera Sustain4 utan skriftligt tillstånd från Sustain4.

Du är medveten om att du inte erhåller någon äganderätt genom att använda tjänsten eller genom att ge någon servicematerial publiceras på tjänsten genom Sustain4, eller någon bearbetningar därav. Alla rättigheter som inte beviljats ​​av dessa villkor är reserverade av Sustain4 och dess licensgivare, och ingen licens beviljas nedan genom estoppel-argument, implikation eller på annat sätt.

Användardata
Vi delar inte dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse, förutom med våra affiliates, agenter och affärspartners. Ibland kan en del av dina personuppgifter överförs och behandlas i USA eller något annat land (av vilka några kommer att vara utanför EES), i vilken Sustain4, dess dotterbolag, dotterbolag eller tjänsteleverantörer bedriver verksamhet, men vi kommer alltid att gälla garantier för att skydda dina personuppgifter från obehörigt röjande. Genom att registrera ett konto hos oss eller använda eller tjänster samtycker du till sådan överföring av personuppgifter utanför EES. Vi kan också överföra dina personuppgifter i händelse av att vår verksamhet (eller del av den) säljs, till exempel som en del av en fusion eller förvärv.

Sustain4, förbehåller sig rätten att ta bort och permanent ta bort användarinnehåll från tjänsten med eller utan förvarning av någon anledning eller ingen anledning.

Betalningsvillkor och uppsägning
Tjänsten Sustain You premium är ett abonnemang på 12 månader och betalas månadsvis med autogiro. Du tecknar dig för ett år i taget. Uppsägningstiden är 1 månad och du får en avisering med påminnelse via e-mail i god tid innan. Du fortsätter med tjänsten så länge du vill. Köper du via en av våra partners och erhåller rabatt på våra tjänster eller produkter är det ditt ansvar att du har rätten att nyttja den förmånen.

Sustain4 kan avsluta ditt konto och din tillgång till tjänsten när som helst och oavsett anledning. Sustain4 behöver inte ge dig något meddelande eller varning innan en sådan uppsägning.

Ansvarsbegränsning
Du använder Tjänsten på egen risk. Tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick”, utan några garantier och Sustain4 garanterar inte att service och tillgänglighet av dessa kommer att vara utan avbrott eller fel. Sustain4 tar inget ansvar för fel eller brister i informationen eller programvara eller andra dokument, inklusive användarinnehåll, som refereras av eller är knutna till. Referenser eller länkar till tredje parts webbplatser tillhandahålls utan garanti av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstått.

Sustain4 är inte en medicinsk tjänst eller behandling och ska inte användas för medicinsk behandling eller råd om detsamma. Information som görs tillgänglig genom Tjänsterna och våra partners och affiliates får enbart användas för rekreation och utbildningsändamål.

Sustain4 kan inte garantera att den information som lämnas i vår databas är korrekt, pålitlig eller fullständig. Sustain4 är inte ansvariga för personskador eller andra skador som kan ha varit resultatet direkt eller indirekt, till någon nytta eller missbruk av tjänsterna.

Under inga omständigheter ska Sustain4 eller dess dotterbolag, tjänstemän och / eller anställda hållas ansvariga när det gäller Sustain4 för (i) i den sammanlagda, för alla belopp som överstiger de avgifter som betalas av dig prenumerera på Sustain4 (ii) utebliven vinst , förlorade data, o underlåtenhet att uppfylla någon skyldighet inklusive, utan begränsning god tro och rimlig vård till följd av din tillgång till användning av tjänsten; eller (iii) direkta, indirekta, tillfälliga, straffbara, speciella, exempel eller följdskador av något slag.

Du samtycker till att denna begränsning av ansvar är en rimlig fördelning av risk och är en grundläggande del av grunden för köpet mellan Sustain4 och dig. Du förstår att Sustain4 inte skulle lämnas utan sådana begränsningar. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar i det här avsnittet, så att de inte kan gälla för dig.

Kontaktuppgifter

För ytterligare information, förfrågningar eller hjälp kan du kontakta Sustain4 AB. Kundservice är tillgänglig på ett sätt som anges på webbplatsen eller i appen.

Kontaktinformation

Sustain4 AB
Block Stockholm
Åsögatan 115
116 24 Stockholm
Sverige

contact@sustainyou.se
www.sustainyou.se