Vill du veta mer om vad det innebär att vara Sustainkonsult är du välkommen att kontakta Jessica Schultz på 072-500 40 22 alt jessica@sustainyou.se 

Jessica Schultz
Jessica SchultzKonsultansvarig
Jessica Schultz är beteendevetare med en lång erfarenhet av att arbeta med att utveckla chefer och organisationer.
Patrik Håll
Patrik HållKonsultansvarig
Arbetsmiljöspecialist och expertkonsult med fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete och ledningssystem.

Certifierade sustainkonsulter

Här kommer inom kort presentationer av sustainkonsulter att publiceras.