Sustain Talk är en samtalsmetod utvecklad utifrån bl.a. David Bohm och William Isaacs teorier och metoder om dialogen och dess möjligheter att lösa problem och skapa utveckling genom att “tänka tillsammans”. Vi tror att genom mer tid för och träning i konsten att samtala kommer det bidra till hälsa, personlig hållbarhet, verksamhetsutveckling och ett mer hållbart samhälle.

Sustain Talk kan användas såväl för individuella utmaningar som i familjer som för organisationer och när samtal förs på samhällsnivå. Metodiken är densamma.

Du kan vända sig till en vän  eller kollega för att få hjälp med ett problem eller få vädra hur du mår. Berätta för den du ska prata med om Sustain Talk. Fundera över i vilken miljö du känner dig trygg och kreativ och förlägg ert möte till en sådan plats. Säkerställ att ni har den tid du tror att ni behöver för ert samtal. Bedöm om du redan innan ska berätta för personen vad det är du vill prata om, kanske den då kan förbereda sig.

Antingen kan ni ha regelbunden tid avsatt där ni sätter er ner tillsammans för att dela hur ni har det just nu, vad ni behöver och önskar er. Sustain Talk kan också vara en metod att ta till när konflikter eller problem uppstår. Men det är att föredra att ni “tränar” på metoden när ni är på god fot med varandra t.ex. när ni ska planera inför sommaren.

Sustain Talk är en mycket bra metod när ni behöver lösa ett problem eller vara innovativa. Är ni fler än två personer utse en person som håller i samtalet. Som ser till att ni gör varje fas klar innan ni går vidare till nästa. Att alla får komma till tals och om det behövs håller i en talarordning. Använd gärna en whiteboard eller post it lappar för att dokumentera och visualisera ert samtal.

Är du ansvarig för att leda möten och samtal i en samhällsfråga där ni vill lyssna in och få idéer från en större grupp människor kan Sustain Talk användas. Dock är den inte lämplig om målet är att förankra något som redan är beslutat eller utgången förutbestämd. Detta gäller förstås även i familjer eller på arbetsplatser.

Några tips om det är många som ska mötas är att använda den sk cafémetoden. Låt deltagarna sitta kring kafébord för att skapa ett förtroligt och samtalsvänligt klimat. Mellan faserna får man sätta sig vid ett nytt bord, låt en person sitta kvar. Samtalen dokumenteras på blädderblocksblad. Vad som sagt vid varje bord delas i helgrupp och på så sätt skapas en gemensam bild.