Ställ om till hållbar prestation

I dagens värld räcker det inte att ha fokus på prestation, resultat och hållbarhet i traditionell bemärkelse. Nu är det dags att lyfta in oss människor och vår hållbarhet. Frågan är med andra ord: hur skapar vi en rörelse till mål & resultat i företag, och i våra liv, samtidigt som vi tar hand om oss?

Ohälsa och produktivitet

I ett samhälle där sjuknärvaron ökar och vi ser en ökad ohälsa i form av stress och sömnproblem blir det konsekvenser för dig som arbetsgivare. En person som sovit dåligt försämrar sin produktivitet med 12% och vid stress 9%. På en arbetsplats med 100 personer och med en medellön på 34.000 kr kostar det företaget närmare 3 miljoner per år. Här finns en dold förändringspotential. Vad kostar ohälsan hos er? Höj medvetenheten genom att sätta siffror med hjälp av vår kostnadskalkylator.

Vad kostar ohälsan ditt företag?

Lyckas med Sustain Change

Oavsett vilket förändringsarbete ni avser att göra, behöver ni säkerställa att ni själva mår bra. Hur vi har det på jobbet påverkar hur vi har det hemma och vice versa. Och inte minst medarbetarnas förmåga och möjlighet att ta hand om sig själva! God prevention främjar hälsan, vilket leder till goda arbetsprestationer, en attraktiv arbetsplats och ett mer hållbar samhälle. Sustain Change hjälper er att skapa en hållbar förändring.