Lyckas med Sustain Change

Oavsett vilket förändringsarbete ni avser att göra, behöver ni säkerställa att ni själva mår bra. Hur vi har det på jobbet påverkar hur vi har det hemma och vice versa. Och inte minst medarbetarnas förmåga och möjlighet att ta hand om sig själva! God prevention främjar hälsan, vilket leder till goda arbetsprestationer, en attraktiv arbetsplats och ett mer hållbart samhälle. Sustain Change hjälper er att skapa en hållbar förändring. Sustain Change består av en digital plattform för arbetsgruppen & Sustain You premium för individen.

En digital plattform

Sustain Change är en digital plattform för grupper och företag som systematiskt vill nå mål, utveckla verksamheten, skapa en god arbetsmiljö och stärka personliga hållbarheten på ett kreativt sätt.

På plattformen hittar ni: • en användarmanual som tar er steg för steg • en gemensam board där ni dokumenterar ert arbete • en egen board för medarbetarnas egna arbete

Detta ger er stöd i det dagliga arbetet och ni följer enkelt upp arbetet löpande.