Vill du ta chansen och låta coronakrisen bli en utvecklande period i ditt liv? I en artikel beskriver Bo Ahrenfelt hur kriser blottlägger och förstärker kriser som redan fanns i våra liv coh hur de öppnar nya möjligheter till förändring och utveckling. Det blir som en slags insiktsterapi på alla nivåer, från individ till samhälle, om vi har modet att ta stanna upp och ta in det “vi vill säga oss själva”.

Att stanna upp mitt i språnget

Varje människa och alla grupper och organisationer är öppna levande system. Det inre trycket måste kunna hantera det vi utsätts för i livsmiljön. Vid en given tidpunkt klappar systemet ihop om dess åtgärder inte klarar att hantera det yttre trycket. Vi kollapsar på olika sätt och i olika grad både fysiskt och psykiskt på individ-, grupp-, familje- eller organisationsnivå. Kollapsen aktiverar ett lidande som gör att vi stannar upp, som om vår organism viskar ”Ta hand om mig, jag behöver dig!”. Men att stanna upp mitt i språnget är oftast skrämmande. Samtidigt kan vi göra bra val i våraliv. Oavsett hur vi reagerar kan de flesta av oss ha stor nytta och glädje av att reflektera över oss själva, även om vi ibland kan behöva lite hjälp eller stöd. Frågeställningar, problem och möjligheter, som kan ha legat och jäst i många år befrias och dyker upp i vår medvetna. Då kan det vara bra att ställa sig frågor som till exempel:

  • Vad tar jag med mig personligen från den här perioden i mitt liv, när jag nu vandrar vidare på livets stig?
  • Vad är bra val för mig i mitt liv när vardagen förändrar sig på nytt och vi går in i en kronisk fas av den här krisen?
  • Vilka insikter om mig själv, mitt liv och arbete har jag fått under den första akuta fasen?
  • Vad lär jag mig nu när jag reflekterar över mig själv, min familj, mina vänner, min arbetsplats och om livets viktiga frågor och gåtor?

Vill du läsa hela artikeln av Bo? Klicka här