Vi längtar efter och vill vara med och skapa ett samhälle där vi alla gör medvetna val för att leva en hållbar vardag och bidra till en hållbar värld.

Med en hållbar vardag menar vi att vi kan göra både och. Vi kan kombinera jobb med en meningsfull fritid, samtidigt som det finns utrymme att ta hand om oss själva. Och utan att det behöver kosta oss nära relationer eller vår egen hälsa.

Vår vision stöder FN:s globala mål
3 – hälsa och välbefinnande, samt
12 – hållbar konsumtion och produktion.

Vi på Sustain You är experter på förändringsarbete och riktar oss både till individer och arbetsgivare. För oss är det viktigt med förändring på riktigt – att ord blir till handling. Allt vi gör utgår från kunskap om människans behov, relationer, kommunikation, ledarskap och förändringsledning. Byggt på vetenskap och praktiska erfarenheter. Vi inhämtar kunskap, forskning och information tvärvetenskapligt.

Vi bygger på och bevakar forskning inom psykologi, beteendevetenskap, management, filosofi, neurovetenskap, biologi.

Teoretisk grund

Rogers, Maslow, Argyris m.fl.
Systemteori
Epigenetik
Beteende ekonomi (Thaler och Kahneman)
Förändring av första och andra ordningen
Paradigm och paradigmskifte (Kuhn)
KASAM – Känsla av sammanhang (Antonovsky)
Krav-Kontroll-Stöd modellen (Karasek och Theorell)
ACT – Acceptance Commitment Theory (Harris)

Exempel på referenslitteratur:
Act made simple av Russ Harris
Beslut och beteenden: att räkna med människan av Richard Thaler
Change av Watslawick m.fl.
Dialogen och konsten att tänka tillsammans av William Isaacs
Förändring som tillstånd av Bo Ahrenfelt
Hälsans mysterium av Aaron Antonovsky
Lev lyckligare av Emma Seppälä
Lifespan av David Sinclair
Sömnrevolutionen av Arianna Huffington
Telomereffekten av Elizabeth Blackburn och Elissa Epel
Tänka snabbt och långsamt av Daniel Kahneman

Vår historia

Det började 2015

Allt fler beskriver sitt liv som ett ekorrhjul. Och anledningarna är flera. Globalisering och digitalisering har förstås många positiva effekter men de har också lett till konsekvenser i form av ökad stress. Ett ”bättre” liv i form av intressanta arbetsuppgifter, vältränade kroppar, bra boende, hälsosam mat, semesterresor och mycket annat, har för många faktiskt inneburit ett sämre liv. Ett liv fullt av förpliktelser, åtaganden och ständiga valmöjligheter. Men för att bryta den negativa trenden, för att få hjulet att snurra något saktare – kanske till och med få möjligheten att stiga av och vila en stund – finns en lösning. Den handlar om att ta sig själv och sitt livs situation på allvar. Att analysera nuläget; vad består mitt liv av idag? Vad vill jag behålla och vad skulle jag kunna lägga åt sidan? Vad vill jag prioritera? Att få hjälp att strukturera upp en alternativ vardag och se nya möjligheter. En vardag som fungerar på lång sikt. En hållbar vardag. Nya problem ställer helt enkelt krav på nya lösningar.

Många gånger är det inte så komplexa lösningar som behövs. Konsten är snarare att komma till skott med det egna förändringsarbetet. Att få verktyg för att kunna ta kommando över sitt eget liv. Och paradoxalt nog kan även en liten förändring kännas svår och kräva extra energi. Därför är det klokt att ta små steg, och flera. För att uppleva stora skillnader.

Som fundament till tankarna om en hållbar vardag ligger det faktum att livet under många år i huvudsak består av två delar; arbete och fritid. Och att dessa två har en gemensam nämnare: du själv.

Konceptet Hållbar Vardag och tjänsten Sustain You har utvecklats av oss, Anna Ahrenfelt och Linda Michelin. Vi har erfarenhet av att jobba både med organisationers verksamhetsutveckling, utbildning av chefer, workshops med olika arbetsgrupper samt med enskilda individer i coachning och kurser i aktivt föräldraskap.

I arbetet tillsammans med privatpersoner och företagsledningar, familjer och arbetsgrupper, har vi sett att många inte får vardagen att gå ihop. Att det är en utmaning för många, så även för oss. Det gör att det är meningsfullt för oss att på olika sätt arbeta för en mer hållbar vardag i allas våra liv, i vår tid.

Stockholm maj 2016

Anna Ahrenfelt och Linda Michelin

Mer angeläget än någonsin

Sustain You har använts av hundratals personer och vi vet nu att den fungerar i praktiken. Under de här åren har vikten av att stärka sin personliga hållbarhet visat sig vara större än vad vi kunde ana när vi började utveckla tjänsten. Statistiken talar sitt tydliga språk:

– Sjukskrivningar för psykisk ohälsa har stigit från 30% 2010 till 48% 2019. De stressrelaterade sjukskrivningarna är de som ökat mest.
– Psykiska ohälsan gör ingen skillnad på kön, bransch, ålder, utbildningsnivå eller bostadsort. Det är fortfarande fler kvinnor än män som är drabbade, men männen kommer ikapp.

Hållbarhet har blivit allt mer på tapeten, så även de globala målen. Men vi anser att i dagens värld räcker det inte att bara ha fokus på prestation, resultat och hållbarhet i traditionell bemärkelse. Nu är det även dags att lyfta in oss människor och vår hållbarhet. Frågan är med andra ord: hur skapar vi en rörelse till mål & resultat i företag och i våra liv samtidigt som vi tar hand om oss?

Våren 2020 lanserar vi en utvecklad version, Sustain You+, med ännu mer värde och innehåll. Vi lanserar den också i samarbeten med partners.

Under 2020-talet är vi fast beslutade att dra vårt strå till stacken för att vända den trenden med en ökad psykisk ohälsa och bidra till fler “hållbara vardagar”!

Stockholm mars 2020

Anna Ahrenfelt