Dagens brutala förändringstempo måste mötas med nya och radikala grepp. Utmaningen består i att gårdagens organisationer inte arbetade tillräckligt med förändring och nu har behövt ställa om. Ett problem i detta var bla bristande omvärldsanalys och tydlighet inom organisationen.

För att lyckas med förändring krävs det att inte bara ledaren, utan varje medarbetare är delaktig i arbetet – det gäller att skapa en kultur. Den gemensamma principen och inställning till utveckling behöver samlas kring hur effektivt förändringsarbete bör bedrivas i kombination med omvärldsanalys. Vilka de avgörande framgångsfaktorerna och verktygen är, som skapar resultat inom organisationen, är olika beroende på vilken kultur och struktur som finns sedan tidigare.

Under de lugnare sommarmånaderna detta år, har jag använt tid till att studera och vända upp och ner på traditionella principer kring att driva utveckling och förändring. Jag vågar påstå att flertalet företag och organisationer har lyckats väl med att snabbt ställa om till att driva utveckling och förändring genom nya principer, under denna vår.

Detta har vi blivit tvungna till att lära oss genom att vi lever i en ny värld, en ny normaliserad arbetsmiljö och förändringstakt men också för att inte riskera plattfall för företaget. Det vi också har lärt oss är att förändring kräver tid och tydlighet.

Det fortsatta arbetet som jag ser behöver starta NU, handlar om att verka för efterlevnad i den verksamhet som helt igenom präglas av förändringsdriven omvärldsanalys och utveckling. Vägen dit handlar mycket om att utveckla och driva arbetet kring en gemensam förändringsprincip. Principen, eller principerna snarare, vänder sig främst till ledare inom organisationer, men behöver även sättas i händerna på alla medarbetare för att kunna skapa en kultur av förändring inom företaget.

Detta väcker min nyfikenhet kring hur vi under hösten kommer se det fortsatta arbetet med att lyckas efterleva de/den förändringsresa som startade under våren. Hur kommer efterlevnaden av de principer som identifierades, definierades och infördes under våren, att ske? Kommer vi att se en ny typ av ledarskap att kliva fram, vad innefattar då det? Vilka blir de viktigast principerna att leva efter, när vi summerar hösten och det gångna året om 4 månader?