Anneli Ekström har mer än 30 års erfarenhet som personalchef. I dag är hon sedan drygt tre år HR-chef i Torsås kommun, med 7 000 invånare och 600 medarbetare. Under pandemin har hon testat Teams iförd morgonrock, börjat yoga igen och insett att vi alla behöver lära oss att tagga ner lite.

Under våren var Torsås den kommun i Kalmar län som drabbades hårdast av coronapandemin, och man hade tidigt flera dödsfall på äldreboenden.

Men tack vare att det är en liten kommun är kontakt- och beslutsvägarna korta. Därför kunde man snabbt rusta sig och få skyddsutrustning på plats.

Kommunen tog också initiativ till ett förstärkt ledningsstöd som innebar att alla förvaltningschefer träffades digitalt en gång i veckan. Där fick alla en uppdatering av läget – både lokalt, regionalt och i världen – men det var också ett forum där man kunde be andra förvaltningar om hjälp. I förlängningen föddes även samarbeten med lokala företag.

Vi hörde av oss till HR-chefen Anneli Ekström, och fick en pratstund om hennes erfarenheter av ett annorlunda år på jobbet.

Hur är det för dig att jobba på distans, vilka är för- och nackdelarna?

– Det ger mig en flexibilitet, och jag har möjligheten att gå ut när det är dagsljus. Det gör jag inte när jag är ”på jobbet” i Torsås, då går jag inte ut på lunchen. Och mycket som har med tankearbete att göra funkar bättre hemma, liksom att skriva texter.

Eftersom hon lever ensam har Anneli inga problem med att få vara ifred när hon jobbar.

– En fara med att sitta hemma är att jag ”fastnar” i datorn, men jag är noga med lunchen och går ut då. Sedan är det viktigt med rutiner, jag är jobbklädd fast jag är hemma.

Hon upplever att digitala möten blir mer stringenta än traditionella möten, men vet egentligen inte om det är bra eller dåligt. Däremot har hon märkt att de passar hennes personlighet bra. Kringsnacket kan hon gärna vara utan – samtidigt som hon vet att det kan fylla en viktig funktion.

Sedan är det inte alla möten som vinner på att hållas digitalt, menar hon:

– Beslutsmöten blir klart mer effektiva. Däremot blir möten som ska vara kreativa platta.

Som så många andra har hon fått bekanta sig med en del nya funktioner i olika digitala arbetsverktyg …

– Det hände en dråplig grej inledningsvis då vi skulle börja med Teams. IT-chefen skulle visa för kommunstyrelsen hur Teams fungerar och ringde upp mig när jag gick runt i morgonrock. Där fick jag lära mig att ”muta” videon the hard way kan man säga, haha!

Hur gör du för att ta hand om dig under denna konstiga tid?

– Jag är jättemycket ute i naturen, jag älskar att varandra. Och för länge sedan gick jag på yoga. Nu hade jag anmält mig igen, men hann bara gå på två yogaklasser.

– Tidigare när jag har haft en yogaperiod har jag bara gått på klasser men inte använt yogan i vardagen. Men nu skriker min kropp efter yoga. Så nu ligger yogamattan framme och blir använd nästan varje dag. För mig har corona varit bra ur det perspektivet – yogan har blivit en del av min vardag.

– Sedan älskar jag att köra bil och ger mig ut på utflykter. Jag hyr hus både på Österlen och Öland och dit åker jag.

– Fast jag var faktiskt olydig häromveckan när jag gick på bio och såg Leva på hoppet. Men jag var helt själv i salongen, så det fanns ingen risk för smittspridning. 

På vilket sätt påverkas arbetsgrupp, arbetsmiljö och era prestationer av distansarbetet?

– I min arbetsgrupp har vi Teamsfika klockan nio på måndagar och onsdagar. Stabs- och ledningsgrupp sköter också sina möten digitalt, precis som den politiska sidan. Mötena blir mer stringenta men småsnacket går förlorat.

– För en del medarbetare är det en stressfaktor att göra vissa arbetsmoment hemma och då får de vara på plats. I övrigt är kommunhuset inte så befolkat som tidigare.

– Andra tyckte att det var skönt inledningsvis, men kände efter en tid att det var lätt att dra sig undan, framförallt från kontakten med andra, och önskade då arbeta mer på plats igen.

– Det gäller att finna en balans. På min avdelning gjorde jag tidigt i höstas ett veckoschema som innebär att man arbetar hemma två veckor och på plats en vecka. Nu, under den så kallade andra vågen, har vi dock ändrat i schemat på HR-avdelningen – sedan mitten av november är budskapet att alla som kan ska jobba hemifrån året ut.

Men att hantera en kris som den coronapandemin har orsakat handlar inte bara om att lösa det schematekniska och annat som sker ”här och nu”. Det handlar också om att tackla krisens mer långvariga, och kanske mer svårförutsedda, effekter.

– Jag sammanställde ”Råd kring oro, hälsa och uthållighet” och skickade dem till våra chefer. Det var uppskattat och flera återkopplade och tackade för råden.

(Du hittar ett urval av Annelis råd här, reds. anm.)

Vad tror du att vi kommer att lära oss av den här tiden?

– Jag hoppas att vi kommer att bli snällare mot oss själva. I våras när möte efter möte ställdes in kände jag ”vad skönt, nu får jag lite andrum”. Med den erfarenheten tänker jag att vi behöver börja ställa mer rimliga krav på oss och på vad vi kan prestera.

– Att jag kan säga till mig själv: ”Vet du vad Anneli, det är okej att du släcker ner klockan tre om inget ligger i pipeline och väntar.” Att vi taggar ner och utövar mer self-compassion!

– Jag tror också att vi kan minska ner ytan i kommunhuset i framtiden. Många kommer troligen att fortsätta att delvis jobba hemifrån och kan då dela kontor. De digitala mötena kommer inte att upphöra när smittspridningen minskar. Vi lär inte enbart ha digitala möten som nu, men det är bra att ha den möjligheten, inte minst för att minska resandet. Mötets karaktär ska avgöra om det ska hållas digitalt eller fysiskt.

Anneli rör sig sedan länge mycket ute i naturen, i nationalparken Stenshuvud på Österlen till exempel. Hon säger att det aldrig tidigare har varit så många människor där som nu under pandemin. Hon hoppas att vi kommer att fortsätta ge oss ut, eftersom naturen har en läkande kraft.

– Träden står där och havet ligger där. De står för lugn och kontinuitet i en väldigt föränderlig värld.

– Även om corona är skit så kanske vi inser, tack vare just corona, att vi faktiskt inte kan stressa runt och resa som vi gjorde tidigare.

Vilket är ditt bästa tips till den som har jobbat hemma en tid och börjar tappa sugen?

– I ett dagsperspektiv: Jag går ut och går. Prova det. Gärna en riktig power walk, och andas bara genom näsan. Det hjälper extra bra om det är lite blåsigt. Man får en ordentlig syrekick! Eller, om du vill hålla dig inne, sätt på favoritlåten – i mitt fall någon gammal diskohit – och dansa som en galning!

– I ett längre perspektiv: Växla om du kan – varva att jobba hemma med att jobba på plats. Vår kommunchef och jag växlade tidigare i höstas, en vecka åt gången på plats respektive hemma – det var bra. Men sedan de allmänna råden skärptes jobbar vi nu båda mestadels hemifrån. Jag upplever att det är betydligt mer tröttande att enbart jobba på hemmaplan.

– Och så får man jobba med sitt dåliga samvete när Luther kommer och knackar på. Var snäll mot dig själv, det går inte att ställa samma prestationskrav på sig när man sitter hemma! Det är bökigare, och vi kan inte chit chatta med våra kollegor som när vi är på jobbet.