När jag tittar på mitt eget beteende kopplat till daglig motion och träning, under senaste 3 månaderna, så har det varit extremt varierande från dag till dag.

Jag är relativt van med att planera in träning och motion i min dagliga kalender och vet att det är svårt att få till om det inte finns med i kalendern, även om det ges en ”möjlighet” under dagen. Min personliga reflektion är att de dagar som jag inte har haft pauser under min arbetsdag, så har min aktiva rörelsetid minskat extremt mycket i tid. Upplevelsen av ensamhet och isolering hänger delvis ihop med vårt beteende kopplat till vår nya arbetssituation, vilket har en direkt påverkan på vårt stillasittande. Och vad jag menar är att vi behöver förstå betydelsen av daglig rörelse och motion är starkt kopplad till vårt välmående, såväl fysiskt som mentalt.

Det handlar inte enbart om att få in det i kalendern, det handlar likväl väldigt mycket om att förstå varför vi har ett behov av att regelbundet röra på oss. Att vi behöver förstå vår kropp och hur vi stärker såväl immunförsvar som mentala förmåga genom att röra på oss. Vi undviker att få hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och mycket mer genom att aktivt varje dag motionera minst 30 minuter.

Detta är förstås ingen nyhet, men när jag gjorde detta experiment på mig själv och tillät mig agera på samma sätt som innan Corona, med den enda skillnaden att jag i dag har min arbetsplats 5 meter från sovrummet och 20 meter från köket, till skillnad från tidigare då min resväg låg mellan 45 – 90 minuter enkelresa. Så visar det sig att jag under 1 vecka har halverat min aktiva rörelsetid. Skrämmande – inte sant?