Så funkar Success Boarden

Success Boardens 5-stegs metod hjälper er att:

• tydliggöra de förändringar ni vill göra och inventera nuläget, både plus och minus
• gemensamt komma med idéer till åtgärder och förbättringar
• fatta beslut om vad som ska genomföras och upprätta en handlingsplan
• genomföra det ni bestämt och löpande följa upp hur det går
• utvärdera ert förändringsarbete och vilka vinster ni har uppnått

Ni får en gemensam förändringsboard för gruppen och var och en får en egen board för sitt eget arbete.

En användarmanual som tar er genom de fem stegen med tydliga instruktioner och frågeställningar.

Ni avgör hur mycket stöd ni vill ha från någon av våra Sustainkonsulter.

Ställ om till hållbar prestation

I dagens värld räcker det inte att ha fokus på prestation, resultat och hållbarhet i traditionell bemärkelse. Nu är det dags att lyfta in oss människor och vår hållbarhet. Frågan är med andra ord: hur skapar vi en rörelse till mål & resultat i företag och i våra liv samtidigt som vi tar hand om oss?

Ohälsa och produktivitet

I ett samhälle där sjuknärvaro ökar och vi ser en ökad ohälsa i form av stress och sömnproblem blir det konsekvenser för dig som arbetsgivare. En person som sovit dåligt försämrar sin produktivitet med 12% och vid stress 9%. På en arbetsplats med 100 personer med en medellön på 34.000 kr kostar det företaget närmare 3 miljoner per år. Här finns en dold förbättringspotential. Vad kostar ohälsan hos er? Höj medvetenheten om frågan genom att sätta siffror med hjälp av vår kostnadskalkylator.

Vad kostar ohälsan ditt företag?

Lyckas med Sustain Change

Oavsett vilket förändringsarbete ni avser att göra, behöver ni säkerställa att ni själva mår bra. Hur vi har det på jobbet påverkar hur vi har det hemma och vice versa. Och inte minst medarbetarnas förmåga och möjlighet att ta hand om sig själva! God prevention främjar hälsan, vilket leder till goda arbetsprestationer, en attraktiv arbetsplats och ett mer hållbart samhälle. Sustain Change hjälper er att skapa en hållbar förändring. Sustain Change består av en digital plattform för arbetsgruppen & Sustain You premium för individen.

En digital plattform

Sustain Change är en digital plattform för grupper och företag som systematiskt vill nå mål, utveckla verksamheten, skapa en god arbetsmiljö och stärka personliga hållbarheten på ett kreativt sätt.

På plattformen hittar ni:
• en användarmanual som tar er steg för steg
• en gemensam board där ni dokumenterar ert arbete
• en egen board för medarbetarnas egna arbete

Detta ger er stöd i det dagliga arbetet och ni följer enkelt upp arbetet löpande.

Framtidens friskvård

I slutet på 80-talet infördes friskvårdsbidrag då förändringar i arbetslivet innebar att allt fler fick ett stillasittande jobb och vi behövde uppmuntras till fysisk rörelse. Idag mår allt fler sämre av stressad och pressad vardag och det är hög tid att vidga begreppet friskvård till livsvård. Förutom att ta hand om oss fysiskt måste vi också ta hand om:

• det mentala
• det sociala
• det själsliga

Sustain You premium hjälper era medarbetare att ta hand om sig dygnets alla timmar. Du som arbetsgivare erbjuda dina anställda som en friskvårds- eller personalförmån.

Sustain You premium hjälper dig och dina medarbetare att stärka hälsan och välmåendet, oavsett utgångsläge. Den personliga hållbarheten stärks på kort och lång sikt.

Sustain You premium hjälper till att:
• ha koll på och påverka energinivån
• lära känna stressignaler och göra återhämtning till ett självklart inslag i vardagen
• få ihop livspusslet och göra hållbara förändringar – livsstilsförändringar på riktigt
• må bra här och nu samt förlänga din friska tid i livet